HemOm Brf Norr Mälarstrand 100NyheterKontaktSökLogga in
Om Brf Norr Mälarstrand 100
Styrelse
Valberedning
Välkomstbrev
Fastighetsservice
Ekonomisk förvaltning
Stadgar
Ordnings- och renoveringsregler
Andrahandsupplåtelse
Energideklaration
Årsredovisningar
Stämmoprotokoll
Anslagstavla
Information till fastighetsmäklare
Ordnings- och renoveringsregler

Här finns föreningens ordningsregler.

Ordningsregler Brf Norr Mälarstrand 100.pdf


Ordningsreglerna innehåller även regler för reparations- och ombyggnadsarbeten.

I föreningens stadgar anges att om du vill reparera din lägenhet såsom måla, tapetsera eller byta kakel i kök så får du utföra det själv eller med anlitande av hantverkare. 

För andra ändringar eller ombyggnader, även kallade väsentliga förändringar, gäller att styrelsens tillstånd måste inhämtas innan åtgärd vidtas. Som väsentlig förändring räknas bland annat ändring av ledning för värme, vatten, el eller avlopp eller ändring som kräver bygglov. För arbeten som kräver bygganmälan eller är bygglovspliktiga är det bostadsrättshavarens ansvar att ombesörja detta. Som medlem är du ansvarig för allt utfört arbete oavsett vem som utför det.

Observera att du i alla ovanstående fall även är ansvarig för att arbeten som bidrar till nedsmutsning av allmänna utrymmen städas rena. Det avser till exempel gångmattan i entrén, hissgolvet, hissens väggar och trappuppgången. Berörda utrymmen skall städas dagligen vid arbetets slut. Vid avslutat arbete skall utrymmena återställas och slutstädas.

Trappuppgången och hissens väggar och golv ska under arbetet täckas med skyddspapp.  Byggavfall i säckar utanför huset skall snarast föras bort. Skyddspapp ska tas bort så snart arbetet är över och inte råka bli kvar extra dagar. Detta är än mer viktigt över helgdagar. 

Material får inte förvaras i trappan, i trapplöpet eller på gatan för annat än snar bortforsling. 
Material får inte förvaras på gatan över helgen oavsett med eller utan så kallade Big Bags. 

Eftersom vår förening har många lägenheter och ett flertal av dessa omsätts relativt ofta därför att familjer växer och behöver söka större boende, så pågår ofta renoveringsarbete i någon lägenhet. För att minimera risken för irritation hos andra medlemmar är det därför av stor vikt att vi gör perioderna så korta som möjligt så vi får ha så rent, undanplockat och trevligt som det är möjligt.
 
 
Ordningsreglerna uppdaterades senast i maj 2021.
Uppdaterat 2021-09-02
Brf Norr Mälarstrand 100 • www.brfnorrmalarstrand100.se • Webmaster: rickard@olseke.net
Provided by Webforum